Suburbia Tangamanga, San Luis Potosí, 2007

Suburbia Tangamanga, San Luis Potosí, 2007

JARDINERIA, Vista lateral

detalle:

www.viveroforestalencanto.com, www.viveroforestalencato.com.mx